Mikael_Meland

Mikael Meland

Advokat

Mikael Meland er tilknyttet firmaets faggruppe for familie-, arv- og skifterett, hvor han bistår klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag. Han har også tidligere arbeidet som advokat innenfor samme rettsområde. Mikael Meland har ellers erfaring fra domstolene og forvaltningen.

Arbeidserfaring

  • 2013 - : Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2010 - 2013: Advokat, HELP Forsikring AS
  • 2007 - 2010: Dommerfullmektig, Lister tingrett
  • 2005 - 2007: Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)

Utdanning

  • 2005: Cand.jur., Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening

Annet

Publikasjoner: "Et rettsteoretisk blikk på forvaltningspraksis som rettskildefaktor", Retfærd, 2007, nr. 2/117