Offentlig forvaltning

Siste saker om Offentlig forvaltning

Nytt anskaffelsesregelverk - har du kontroll på menneskerettighetssituasjonen i leverandørkjeden?

Kan anskaffelsesreglene sette stopp for hjelp til flyktningene?

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort og varig behov

Menneskerettskonvensjonen inn i tomtefesteloven