Malene_Petteresen_bw lite

Malene Skjold Pettersen

Advokatfullmektig

Arbeidserfaring

  • 2018 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2016 - 2018 Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
  • 2012 - 2016 Trainee, diverse advokatfirmaer i Oslo
  • 2014 Praktikant, Øvre Romerike tingrett
  • 2013 Kollokvieveileder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 2010 - 2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2014 Washington College of Law, American University