Liv_Zimmermann

Liv Zimmermann

Partner

Liv er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, og har særlig kompetanse i plan- og byggesaker. Hun var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i gjeldende plan- og bygningslov og av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun er nå medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett. Liv har omfattende erfaring fra offentlig forvaltning, bl.a. fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Som advokat bistår hun både offentlige og private klienter i planprosesser og utbyggingsprosjekter.

Arbeidserfaring

 • 2013 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 - 2012 Partner, Bull & Co.
 • 2005 - 2010 Partner, Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co. AS
 • 2005 Fast advokat, Bull & Co.
 • 2004 - 2005 Skrivende medlem av Bygningslovutvalget, Kommunal og regionaldepartementet/Bygningslovutvalget
 • 1995 - 2004 Assisterende etatsdirektør/avdelingsdirektør/seksjonsleder/spesialrådgiver, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • 1992 - 1994 Dommerfullmektig, Vinger og Odal sorenskriverembete
 • 1989 - 1992 Førstekonsulent/fagansvarlig/konsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utdanning

 • 1989 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
 • 1988 Prosjektforum for organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • 2015 - Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for bygnings og reguleringsrett
 • 2013 - 2014 Medlem, Eierseksjonslovutvalget
 • 2007 - Styremedlem, Skaara Arkitekter AS
 • 2008 - 2010 Styremedlem, Filmparken AS

Annet

Har holdt en rekke foredrag og undervist på kurs innenfor tema plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og ledelse/administrasjon. Publikasjoner: Bruksendring - En innføring i plan- og bygningsloven for praktikere (Senter for eiendomsjus 2012)

Språk

 • Engelsk
 • Tysk