Linn_Eckhoff_Dolva

Linn Eckhoff Dolva

Senioradvokat

Linn Eckhoff Dolva arbeider med strafferett med særlig vekt på økonomisk kriminalitet. Hun yter også juridisk bistand i sivile saker. Linn har bred arbeidserfaring, de senere årene fra ØKOKRIM, men også fra Konkurransetilsynet og forvaltningen.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2009 - 2016 Politiadvokat, ØKOKRIM
  • 2007 - 2008 Dommerfullmektig, Fjordane tingrett
  • 2006 - 2007 Dommerfullmektig, Moss tingrett
  • 2005 - 2006 Førstekonsulent, Utenriksdepartementet (rettsavdelingen)
  • 2004 - 2005 Førstekonsulent/rådigver, Konkurransetilsynet
  • 2004 - 2004 Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (asylavdelingen)

Utdanning

  • 2003 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Medlem i Juristforbundet