Lars_Christensen

Lars Christensen

Partner

Lars Christensen yter juridisk bistand særlig innen familie- og barnerett, herunder skifteoppgjør, barnefordeling, barnebidrag, barnebortføring og barnevern. Han tar også oppdrag innen forvaltningsrett og har spesialkompetanse på diskrimineringsjus. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat. Han har omfattende prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring

 • 2011 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 - 2011 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2006 - 2007 Advokatfullmektig, Advokat Øivind Østberg, Advokatforum
 • 2006 Underdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • 2000 - 2005 Underdirektør, Likestillingsombudet
 • 1996 - 2000 Førstekonsulent, rådgiver, Likestillingsombudet

Utdanning

 • 1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 1990 Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • 2005 - 2006 Styremedlem i NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
 • 2002 - 2005 Fagrådsmedlem i REFORM, Ressurssenter for menn

Språk

 • Engelsk