Kværner-direktør ny partner hos Hjort

Hjort er stolte av å presentere våre nyeste partner Liv Monica Stubholt. Liv Monica tiltrådte 1. november og kommer fra stilling som konserndirektør i Kværner ASA.

Liv_Monica_Stubholt

Liv Monica Stubholt tiltrådte som partner i Hjort 1. november.

Hun kommer fra stillingen som konserndirektør i Kværner ASA, hvor hun siden 2009 hatt ansvar for restrukturering og transaksjoner i flere selskaper i Aker-sfæren.  Frem til hun begynte hos oss hadde hun ansvar for strategiprosessene i Kværner og hun var sentral i en reorganiseringen av Kværner i vår. 

Kværner er en stor bedrift i leverandørindustrien med to offshoreverft i Norge og aktivitet i flere andre land.  Liv Monica har internasjonal erfaring og vil være en god samarbeidspartner for gamle og nye forbindelser også utover Norge.  Som siste prosjekt for Kværner ledet hun en arbeidsgruppe for KonKraft (en samarbeidsarena for petroleumsnæringen). Gruppen har drøftet og vil fremme forslag for å styrke norsk sokkels konkurranseevne særlig med tanke på utfordringene for fabrikasjon og verftsindustrien. Rapporten vil foreligge i november.

Hun har også hatt flere lederstillinger i Aker-selskaper innenfor petroleumsvirksomhet og miljøteknologi, og har arbeidet med petroleumssektoren som statssekretær både i Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Hun har i tillegg 15 års erfaring som forretningsadvokat, bl.a som partner i BA-HR, og er styremedlem i Norsk Hydro.  

Vi tror Liv Monica kan bidra til å styrke Hjorts aktiviteter innen for rådgivning overfor selskaper i energisektoren.  En variert erfaringsbakgrunn vil kunne styrke Hjorts evne både til å trekke nye klienterog nye interessante oppdrag, også i grensesnittet mellom offentlig og privat sektor.

- Vi har sett frem til tiltredelsen, og er glade for å ha henne på plass i organisasjonen, sier Managing Partner Kristin Veierød. - Liv Monica vil bidra til å styrke og komplettere vårt allerede sterke team innenfor olje og gass, og vil for øvrig ha sine hovedarbeidsområder innenfor Corporate og offentlig sektor, der hun har solid bakgrunn for spisset rådgivning.