Kvalitet

En høy etisk standard er sentral for Hjorts virksomhet. Hjort har - i tillegg til norske lover og forskrifter - fastsatt egne etiske retningslinjer. Alle våre medarbeidere bevisstgjøres hva som er grunnleggende for firmaet og hva advokatrollen innebærer av krav til etisk fremferd.

Hjorts etiske regelverk og Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere

Firmaets etiske retningslinjer
Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere

Hjorts etikkutvalg

  • Erling O. Lyngtveit, leder
  • Sveinung O. Flaaten, medlem