KS Bedrift og Hjort har inngått samarbeidsavtale

Hjort har nylig inngått samarbeidsavtale med KS Bedrift om leveranse av juridiske tjenester til medlemsbedriftene, med særlig fokus på offentlige anskaffelser og juridiske problemstillinger innen avfallssektoren.

KS Bedrift er en interesseorganisasjon for virksomheter som er helt eller
delvis kommunalt eid, og organiserer ca 500 selskaper innen energi, avfall,
havn, revisjon, brann / redning m v (www.ks-bedrift.no).

Medlemsbedriftene løser viktige samfunnsoppgaver og produserer grunnleggende tjenester for lokalsamfunnene. Vi ser frem til godt samarbeid med KS Bedrift og medlemsbedriftene.

Kontaktpersoner er hhv. Heddy Ludvigsen (for offentlige anskaffelser), og Andreas Stang Lund (for problemstillinger innen avfallssektoren).