Kristin_Bjella (2)

Kristin Bjella

Partner - Møterett for Høyesterett

Kristin Bjella arbeider med rådgivning og prosedyre innen transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser. Dette omfatter strategisk rådgivning i større prosjekter knyttet til eiendoms- og energisektoren, sistnevnte omfattende småkraft, vindkraft, vannkraft, samt nett. Foredragsholder innen selskapsrett, energirett, fast eiendoms rettsforhold, prosedyre. Erfaren prosedyreadvokat.

Arbeidserfaring

 • 2011 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 - 2011 Partner, Advokatfirmaet Bjella AS
 • 2000 - 2008 Partner i Advokatfirmaet Haavind AS
 • 1996 - 2000 Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
 • 1992 - 1996 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
 • 1991 - 1992 Dommerfullmektig ved Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/Drammen byrett
 • 1988 - 1991 Førstekonsulent/lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling

Utdanning

 • 1987 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 1981 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo
 • 2000 Møterett for Høyesterett
 • 2006 Voldgiftsdommerutdannelsen i regi av Danske Advokater og Norske Advokatforeningen

Rangering

 • Legal 500 - Electricity and renewable energy
 • Chambers Europe - Energy: Electricity

Medlemskap / tillitsverv

 • Nestleder i styret for Troms Kraft AS
 • Nestleder i styret for Stiftelsen Radiumhospitalet
 • Leder for Advokatforeningens ekspropriasjonsrettsutvalg
 • Leder for Havnelovutvalget

Annet

Publikasjoner: 2015 Oreigningslova med kommentarer, Keiserud og Bjella 2007 Voldgiftsloven med kommentarer, medforfatter 2001 Kommunale selskaper og foretak, medforfatter 2001 Vannressursloven, medforfatter 1986 Interkommunale ansvarlige selskaper, Inst. for privatretts publ. Diverse artikler

Språk

 • Engelsk