Kurs og seminarer

2. september 2019:

Kontrakt er tildelt - hva kan det kreves innsyn i?

Tid 2. september 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Innsyn er ofte en forutsetning for å vurdere om tildeling av kontrakt er i tråd med anskaffelsesregelverket. Samtidig kan innsyn i tilbud skade leverandørens konkurranseevne. Hvor går grensen for hva man kan kreve innsyn i? Hva har man krav på å få se av konkurrentenes tilbud og dokumenter utarbeidet i forbindelse med konkurransen? Hvordan skal man som oppdragsgiver vurdere krav om innsyn? Og hva er konsekvensene hvis oppdragsgiver ikke treffer i denne vanskelige balansegangen?

462586235


Hjort gir deg en praktisk veiledning i hva det kan kreves innsyn i, og hvor grensen går mellom åpenhet og hemmelighold i anskaffelsessaker.

Seminaret holdes av våre eksperter innenfor offentlige anskaffelser, Heddy Ludvigsen og Silje Grimseth Ullebust. Du møter også vår spesialist i forvaltningsrett og medforfatter av kommentarutgaven til offentleglova, Kristian Brandt. I tillegg har vi med oss Gaute Larsen Melås, som har sin kjernekompetanse innenfor både alminnelig forvaltningsrett og offentlige anskaffelser.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort  

Frokostseminaret «Kontrakt er tildelt - hva kan det kreves innsyn i?» er dessverre fullbooket. Ønsker du å sette deg på venteliste, send e-post til marked@hjort.no

 

Hilsen Hjort