Kurs og seminarer

21. mars 2019:

Klare sluttoppgjørsregler – hvor klare er de egentlig?

Tid 21. mars 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
Entreprise_3


Velkommen til frokostseminar hos Hjort!

Alle prosjekter går gjennom en sluttoppgjørsfase, hvor det fort kan oppstå diskusjoner om sluttoppgjøret eller innsigelsene til sluttoppgjøret er inngitt tidsnok og om de er fullstendig. Ofte ser vi anført at enten byggherren eller hovedentreprenøren har tapt sine innsigelser eller motkrav overfor (under)entreprenøren, fordi det er for sent fremsatt. Preklusjon kan være kritisk, og det er derfor viktig å passe på at fristene som følger av kontrakten, følges. Men når  er det egentlig inngitt et sluttoppgjør, og hva skal til  for å ha fremsatt innsigelser?

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret gir vi mulighet til et personlig møte på 20 minutter med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingssamtale» eller kontakt markedskoordinator Elise Vevang Rogstad.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.