Kjersti_Cecilie_Jensen

Kjersti Cecilie Jensen

Advokat

Kjersti Cecilie Jensen yter juridisk rådgivning til private og offentlige klienter innen fagområdene fornybar energi og fast eiendom. Hun har særlig kjennskap til vannkraftsektoren, herunder konsesjonsprosessen og -vilkår, kraftskatt og bruken av private avtaler mellom utbygger og vertskommune. Kjersti Cecilie bistår også ved ekspropriasjon, og ved spørsmål om utnyttelse av andre naturressurser.

Arbeidserfaring

  • 2015 - dd: Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2009 - 2015: Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
  • 2011 - 2012: Dommerfullmektig, Fosen og Sør-Trøndelag tingretter
  • 2007 - 2009: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning

  • 2006: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforeningen

Språk

  • Engelsk
  • noe fransk