Kjersti_Cecilie_Jensen

Kjersti Cecilie Jensen

Advokat

Kjersti Cecilie Jensen yter juridisk rådgivning til private og offentlige klienter innen fagområdene fast eiendom, fornybar energi og miljø. Kjersti Cecilie bistår særlig ved refusjon etter plan- og bygningsloven, ved ekspropriasjon og ved spørsmål om utnyttelse av naturressurser. Hun har god kjennskap til vind- og vannkraftsektoren, herunder konsesjonsprosessen og bruken av private avtaler mellom utbygger og vertskommune.

Arbeidserfaring

  • 2015 - dd: Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2009 - 2015: Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
  • 2011 - 2012: Dommerfullmektig, Fosen og Sør-Trøndelag tingretter
  • 2007 - 2009: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning

  • 2006: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforeningen

Språk

  • Engelsk
  • noe fransk