Katrin_Vestg+©te

Katrin Vestgøte

Fungerende HR-sjef

Bred HR-kompetanse fra HR-ledelse i ulike virksomheter, både som leder og konsulent. Erfaring med rådgivning og støtte til linjeledelsen i HR-relaterte spørsmål av både strategisk og operativt. Herunder rekruttering, kompetanseutvikling, rammeverk, forhandlinger, employer branding m.m. 

Utdanning

  • 1988-1991 Bachelor i Organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI
  • 1992-1993 Mellomfag Arbeidsrett, Universitetet i Oslo