Katarina_Laegreid_Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokatfullmektig

Katarina Lægreid Buzatu arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og gransking, og er også forsvarer i straffesaker. Hun har arbeidet med store deler av arbeidsretten som for eksempel oppsigelses- og avskjedssaker, omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser, arbeidsmiljøproblemer, varsling og gjengjeldelse, utøvelse av styringsrett, mm.

Arbeidserfaring

  • 2016-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
  • 2014-2015: Praktikantopphold ved ulike advokatfirmaer i Oslo

Utdanning

  • 2010-2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Norges Juristforbund
  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Medlem i gruppen for rekruttering av praktikanter i Advokatfirmaet Hjort DA