Jarl_Borgvin_Dørre

Jarl Borgvin Dørre

Partner

Jarl Borgvin Dørre har betydelig erfaring fra arbeid med kontraktsrett, særlig innenfor bygg, anlegg og leverandørindustrien. Han har også arbeidsrett som et av sine fagområder, og arbeider videre med fast eiendoms rettsforhold. Dørre bistår ofte i forhandlinger og har bred erfaring med prosedyre og tvisteløsning for de alminnelige domstoler og voldgift og er flere ganger oppnevnt som voldgiftsdommer.

Arbeidserfaring

 • 2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2002 - 2007 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt DA
 • 1998 - 2001 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

Utdanning

 • 1998 Cand. jur., Universitetet i Bergen
 • 1997 Særavhandling "Krav til nødssituasjonen ved preventivt nødverge"
 • 1987 - 1989 Befalsskolen for Marinen

Rangering

 • Advokatrangeringen Legal 500
 • 2011 Abeidsrett:
 • "Jarl Borgvin Dørre is an excellent lawyer and advisor - service-oriented, empathetic and very precise."
 • 2011 Eendom/entreprise:
 • "Halvard Leirvik and Jarl Borgvin Dørre are strong lawyers."
 • 2012:
 • "Reflecting the wider firm's strengths, a good proportion of Advokatfirmaets Hjort's construction and real estate work is contentious. Jarl Borgvin Dørre is the principal construction partner and acts for Skanska Norge, including recently sucsessfully representing it before Lister Disstrict Court after a fatal accident aat one of its road construction sites. Halvard Leirvik heads the real estate team."

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Orreskogen Huseierforening, styret, varamedlem
 • Bank Norwegian AS' og Norwegian Finans Holding ASAs kontrollkomité, medlem

Annet

2011-2013 Styreleder i Advokatfirmaet Hjort DA 2008 Sensor, masteroppgave, Det juridiske fakultet i Oslo 2005 Undervisning i dynamisk tingsrett ved Treider College i Oslo 1999 Veileder og sensor, studentavhandling, Det Juridiske Fakultet i Oslo 1996 Undervisning i diverse emner ved Det Juridiske Fakultet i Bergen 1993 - 1998 TV2, journalistikk, presentasjon og promotering 1996 Praktikant hos TV2-advokat Per Schrader-Nielsen 1992 - 1995 Praktikant hos Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS (daværende Wiig & Co.) 1993 - 1994 Saksbehandler, foredragsholder og leder av foredragsgruppen, Jussformidlingen i Bergen (gratis rettshjelp). 1990 Fengselsbetjent (sommervikar) Kriminalvårdanstalten Hall, Södertälje, Sverige 1988 - 1989 Befal ved Sjøkrigsskolen, logistikk og undervisning av kadetter

Språk

 • Engelsk
 • Spansk