Internasjonale nettverk

Verden blir stadig mindre. Den økende kontakten på tvers av landegrensene er en utfordring for oss som advokater. En sak har gjerne tilknytning til en lang rekke land, alle med sine egne rettsregler. Da er det trygt å vite at vi gjennom internasjonale nettverk alltid har tilgang til ekspertisen der vi behøver den. Hjort er det eneste norske medlemmet av advokatnettverkene TerraLex og Ius Laboris.

 
TerraLex-logo

Terra Lex

TerraLex er et globalt nettverk av uavhengige advokatfirmaer. Nettverket dekker 100 ulike land, og består til sammen av ca 15 000 advokater. Ved å bruke dette nettverket er vi sikret rask bistand til å løse spørsmål nær sagt uansett hvor de skulle oppstå. For å bli tatt opp i nettverket, kreves faglig tyngde og anerkjennelse. I hvert enkelt land kan bare ett enkelt firma være medlem. Vi er stolte av å være den norske representanten. Vår erfaring er at vi gjennom TerraLex sikrer våre klienter en kostnadseffektiv og enhetlig vurdering av rettsspørsmål som har berøringspunkter til andre land.
 

 

IUSLABORIS-HJORT-CMJN - Copy 

Ius Laboris

Utviklingen i arbeidsmarkedet preges av en stadig mer mobil arbeidskraft. Dette kan by på juridiske utfordringer knyttet til bl.a. rettigheter og arbeidsvilkår på tvers av landegrenser, og mange norske bedrifter har således behov for utenlandsk juridisk ekspertise.

Hjort er tilknyttet Ius Laboris, et internasjonalt nettverk bestående av advokater og juridiske spesialister innen alle sentrale tema tilknyttet arbeidsliv og arbeidsmarked. Nettverket har medlemmer i 44 ulike land, og er representert i til sammen 141 byer. Totalt er over 2500 advokater tilknyttet Ius Laboris.