Immaterialrett

Varemerker, domener og andre kjennetegn

Advokatfirmaet Hjort bistår med registrering og vern av varemerker, foretaksnavn, domenenavn og andre kjennetegn, samt varemerkerettslige tvister. Våre advokater bistår videre med utarbeidelse av lisensavtaler og andre avtaler i tilknytning til slike rettigheter.

Copyright lock

Siste saker om Varemerker, domener og andre kjennetegn