Immaterialrett

Patent og know-how

Vi bistår med gyldighets- og inngrepspørsmål i tilknytning til patenter, herunder tvister for domstolene og håndtering av arbeidstakeroppfinnelser.

Våre advokater bistår med utarbeidelse av lisensavtaler og andre avtaler om teknologioverføring og beskyttelse av know-how og andre fortrolige opplysninger.

Vi har også betydelig erfaring med forsknings- og utviklingsavtaler samt avtaler om forskningssamarbeid. Vi har god kjennskap til de krav som stilles til slike avtaler, herunder de konkurranserettslige regler som får anvendelse på slike avtaler og de krav norske og europeiske støtteordninger for forskning stiller.

Siste saker om Patent og know-how