Immaterialrett

Markedsføringsrett

Advokatfirmaet Hjort har lang og bred erfaring med markedsføringsrett, og bistår næringsdrivende i tvister med andre næringsdrivende og overfor myndighetene. Vi har også oppdrag for forbrukere og forbrukerorganisasjoner.

Hjort bistår blant annet i saker som gjelder:

  • Brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom
  • Etterlignende produkter
  • Villedende reklame og andre urimelige markedsføringsmetoder
  • Avtalevilkår i forbrukerkontrakter
  • Beskyttelse av fortrolige opplysninger
  • Reklame for alkohol, tobakk og legemidler
  • Kringkastingsreklame

Siste saker om Markedsføringsrett

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt