Immaterialrett

Lisensiering og distribusjon

Kommersiell utnyttelse av en kommersiell rettighet forutsetter ofte lisensiering eller annen overdragelse. Hvordan avtalene skal utformes beror blant annet på arten av den aktuelle rettigheten og lisenstaker og lisensgivers behov.

Våre advokater bistår med å fremforhandle og utforme en rekke ulike typer avtaler, herunder avtaler om lisensiering av immaterielle rettigheter, distribusjonsavtaler, markedsføringsavtaler, agentavtaler, franchiseavtaler, samt forsknings- og utviklingsavtaler.

Siste saker om Lisensiering og distribusjon