Immaterialrett

Fotografirett

Både fotografen og den avbildede har rettigheter til fotografier. Det kan også knytte seg rettigheter til objekter slik som skulpturer og lignende som er fotografert. Rettighetene kan være knyttet til åndsverkloven eller det ulovfestede personvernet. Våre advokater bistår med avtaler og tvister knyttet til fotografens og den avbildedes rettigheter til fotografier.

Siste saker om Fotografirett

Opphavsrettskrenkelser på nett - hvor kan man saksøke eller bli saksøkt?