Immaterialrett

Design

Advokatfirmaet Hjort har omfattende erfaring med håndtering av rettslige spørsmål knyttet til beskyttelse av design, og har prosedert flere designsaker for domstolene.

Vi har god kjennskap til lovverket, herunder designloven og den beskyttelse markedsføringsloven gir til design og industriell formgivning. Våre advokater bistår også med utarbeidelse av lisens-, markedsførings- og distribusjonsavtaler.

Siste saker om Design