IKT- og teknologirett

Telekommunikasjon

Hjort har over mange år vært sterkt involvert i de sentrale juridiske prosessene i tilknytning til kommunikasjonmarkedene.

Media technologies concept

Flere av våre advokater har bakgrunn fra telekombransjen, og kjenner dette markeds- og rettsområdet meget godt. Vi har utstrakt erfaring med saker for Nkom, Samferdselsdepartementet, ESA og andre sektorspesifikke organer og har bistått i en rekke av de prinsipielle forvaltnings- og rettssakene på dette området.

Vi har særlig kompetanse knyttet til plikter for aktører med sterk markedsstilling, samt rettigheter og forpliktelser for andre selskaper innenfor fasttelefoni, mobil, bredbånd og nye overføringsplattformer for elektroniske kommunikasjonstjenester. Vi har også omfattende erfaring med kontrakter for og regulatoriske spørsmål knyttet til virksomhetsutsettelse (oursourcing) innenfor dette området. Hjort er anbefalt av ledende ratingbyråer innen TMT.

Vi kan blant annet gi bistand knyttet til:

  • Utforming av avtaler
  • Problemstillinger knyttet til leveranse av data- og telefonitjenester
  • Tjenesteutsetting ("outsourcing") innenfor regulerte virksomheter
  • Regulatoriske rammebetingelser
  • Tvisteløsning

Siste saker om Telekommunikasjon