IKT- og teknologirett

Personvern og informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling blir stadig viktigere del av bedriftenes virksomhet innenfor stadig flere områder og bransjer, samtidig som den teknologiske utviklingen muliggjør stadig større sammenstilling, behandling og analyse av store datamengder for å støtte både eksisterende og nye forretningsmetoder. Dette skaper både personvernsrettslige og sikkerhetsmessige utfordringer.

data_protection

Personvernlovgivningen regulerer innhenting, bruk og lagring av personopplysninger, og stiller krav til blant annet behandlingsgrunnlag, behandlingsformål, rutiner, risikoanalyser og de systemer som benyttes til behandlingen. Overtredelse av personvernslovgivningen kan få dramatiske følger, både omdømmemessig og i form av myndighetsreaksjoner.

Våre advokater bistår både i enkeltspørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og har erfaring med praktiske spørsmål knyttet til hvordan personvernet kan ivaretas i ulike forretningsprosesser. Vi er også anbefalt av ledende ratingbyråer innen TMT.

Vi kan blant annet gi bistand knyttet til:

  • Gjennomgang og analyse av virksomhetens personvernsrutiner med sikte på lovlighetskontroll
  • Utarbeiding av retningslinjer for personvern og databehandleravtaler
  • Overføring av personopplysninger på tvers av landegrenser
  • Konfidensialitetsavtaler
  • Håndtering av brudd på informasjonssikkerhet
  • Utarbeidelse og innsending av meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet
  • Personvernspørsmål knyttet til utnyttelse og behandling av personopplysninger, samt overføring av personopplysninger over landegrensene
  • Tvisteløsning overfor Datatilsynet, Personvernnemnda og domstolene

Siste saker om Personvern og informasjonsbehandling

Utrulling av AMS-målere: Er kundens personvern ivaretatt?