IKT- og teknologirett

Netthandel

Netthandel omfatter ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester over Internett, men også utførelse av andre forretningsprosesser over digitale medium.

E-commerce concept

Produkt- og tjenesteleveranser over nett blir stadig vanligere, samtidig som elektronisk handel åpner for nye aktører og forretningsmodeller som ofte endrer spillereglene gjennom disruptiv teknologi og andre vederlagsmodeller enn det man tradisjonelt har vært vant med. I tillegg har e-handel ofte en grenseoverskridende dimensjon ved at tjenester og produkter leveres over landegrensene, og har ofte også betydelige innslag av personvernsrettslige problemstillinger.

Vi har god kjennskap til de spørsmål som kan oppstå i tilknytning til e-handel og avtaleinngåelse på nett, og bred erfaring med blant annet bistand ved oppstart av nettbaserte tjenester og markedsføringen av disse, samt generell tvisteløsning på området. Vi vet hvordan elektronisk handel kan tilføre merverdi, og hvordan virksomheter kan unngå eller begrense uønsket risiko.

Vi kan blant annet bistå ved:

  • Avtaleslutning på nett
  • Elektroniske signaturer
  • Betaling og oppgjør ved elektronisk handel
  • Spørsmål knyttet til grenseoverskridende virksomhet
  • Avtalevilkår ved elektronisk handel
  • Standardvilkår for nettsteder
  • Bruk av kundeopplysninger
  • Angrerett ved elektronisk handel

Siste saker om Netthandel

Opphavsrettskrenkelser på nett - hvor kan man saksøke eller bli saksøkt?

Nedbemanning og aldersdiskriminering

Høyesterett avsa 5. mai i år en prinsipiell dom vedrørende gyldigheten av oppsigelsene av ti piloter i den norske delen av SAS. Hovedspørsmålet i saken var om SAS i forbindelse med nedbemanning kunne legge avgjørende vekt på at piloter over 60 år hadde rett til en pensjon. Høyesterett kom til at oppsigelsene ikke var alderdiskriminerende og at de heller ikke på annet grunnlag var ugyldige.