IKT- og teknologirett

Netthandel

Netthandel omfatter ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester over Internett, men også utførelse av andre forretningsprosesser over digitale medium.

E-commerce concept

Produkt- og tjenesteleveranser over nett blir stadig vanligere, samtidig som elektronisk handel åpner for nye aktører og forretningsmodeller som ofte endrer spillereglene gjennom disruptiv teknologi og andre vederlagsmodeller enn det man tradisjonelt har vært vant med. I tillegg har e-handel ofte en grenseoverskridende dimensjon ved at tjenester og produkter leveres over landegrensene, og har ofte også betydelige innslag av personvernsrettslige problemstillinger.

Vi har god kjennskap til de spørsmål som kan oppstå i tilknytning til e-handel og avtaleinngåelse på nett, og bred erfaring med blant annet bistand ved oppstart av nettbaserte tjenester og markedsføringen av disse, samt generell tvisteløsning på området. Vi vet hvordan elektronisk handel kan tilføre merverdi, og hvordan virksomheter kan unngå eller begrense uønsket risiko.

Vi kan blant annet bistå ved:

  • Avtaleslutning på nett
  • Elektroniske signaturer
  • Betaling og oppgjør ved elektronisk handel
  • Spørsmål knyttet til grenseoverskridende virksomhet
  • Avtalevilkår ved elektronisk handel
  • Standardvilkår for nettsteder
  • Bruk av kundeopplysninger
  • Angrerett ved elektronisk handel

Siste saker om Netthandel

Opphavsrettskrenkelser på nett - hvor kan man saksøke eller bli saksøkt?