IKT- og teknologirett

IT og teknologi

Hjort bistår både leverandører og kunder i spørsmål knyttet til IT og teknologi. Vi er oppdatert på de teknologiske og bransjemessige trendene, og rådgir ofte i skjæringsfeltet mellom juss, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og er anbefalt av ledende ratingbyråer innen TMT.

Vi bistår ledende leverandører innenfor IT og telekommunikasjon, men også kunder og andre aktører i forbindelse IT- og teknologirelaterte spørsmål knyttet til utforming av avtaler og andre juridiske dokumenter, forhandlinger, tvisteløsning, regulatoriske forhold og ved mer kommersielle og strategiske valg som påvirkes av juridiske forhold.

Vi bistår både kunde- og leverandørsiden i alle faser av anskaffelser og avtaleforhandlinger, herunder juridisk behovsavklaring, gjennomføring av eller deltakelse i anbudskonkurranser, forhandlinger og videre oppfølgning.

Vi kan blant annet bistå ved:

 • Valg av avtaleformat og utforming/tilpasning av avtaler, samt avtaleforhandlinger
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter og avtaleregulering av immaterielle rettigheter (lisensavtaler)
 • Anskaffelse, innkjøp/salg og leveranse av programvare og utstyr
 • Vedlikeholds- og supportavtaler
 • Utviklingsavtaler for programvare og teknologi
 • Avtaler om drift og outsourcing, herunder ASP/SaaS/IaaS/PaaS og skytjenester
 • Distribusjons- og agentavtaler
 • Fabrikasjonsavtaler (OEM-avtaler)
 • Utforming av standardvilkår
 • Selskapsrettslige forhold og selskapstransaksjoner
 • Tvisteløsning