IKT- og teknologirett

Immaterialrett

Immaterialretten omfatter blant annet opphavsrett, patenter, varemerker, design, domenenavn og forretningshemmeligheter. En virksomhets immaterielle verdier vil ofte være minst like verdifulle som bedriftens fysiske verdier, og beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere. Samtidig utfordrer den teknologiske utviklingen ofte tradisjonell tankegang innenfor immaterialretten, og skaper nye utfordringer for beskyttelse og håndheving.

Copyright lock

Våre advokater har lang praktisk erfaring som rådgivere ved håndtering av immaterialrettslige spørsmål. Våre advokater har både deltatt i lovgivningsarbeid og arbeidet aktivt med immaterielle rettigheter i ledende norske konsern.

Misbruk av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter kan være straffbart, og vi kan bistå både i forbindelse med sivilrettslig og strafferettslig forfølgning.

Vi er anbefalt av de ledende ratingbyråene Chambers og Legal 500 innen immaterialrett.

Vi kan blant annet bistå ved:

  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter i forbindelse med lisensiering, tjenesteleveranser, samarbeidssituasjoner og avtaler med ansatte
  • Avtaleregulering og lisensiering av immaterielle rettigheter
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
  • Klarering av immaterielle rettigheter i forbindelse med bruk og transaksjoner
  • Lisensiering av rettigheter
  • Tvister knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter
  • Straffeforfølgning knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter

 

Siste saker om Immaterialrett

Opphavsrettskrenkelser på nett - hvor kan man saksøke eller bli saksøkt?