Hvordan passe på sine varemerker og kjennetegn?

Her gir vi noen tips om hvordan passe på sine varemerker og andre kjennetegn som kan ha stor økonomisk verdi for virksomheten.

Copyright lock

1. Pass på dine kjennetegn

Et varemerke skille dine produkter og tjenester fra dine konkurrenter. Varemerker kan ha stor økonomisk verdi.

2. Tenk fremover – registrer dine rettigheter

Alle viktige navn og betegnelser på din virksomhet og de varer og tjenester du tilbyr, bør registreres. Selv om man i Norge kan oppnå et visst vern ved å ta kjennetegnet i bruk, gjelder dette ikke i alle land. Ved registrering kan man skape mer omfattende beskyttelse. Med en registrering står din virksomhet også sterkere om konflikt skulle oppstå.

Gode grunner til å registrere varemerker:

 • Enkel og kostnadseffektiv sikring av rettigheter
 • Registrering virker konfliktforebyggende
 • Rettigheter kan sikres i god tid før lansering
 • Dokumentasjon etableres for dine rettigheter til varemerket

3. Før du registrerer – gjør hjemmeleksene

Å måtte bytte kjennetegn fordi det i etterkant viser seg at noen andre har rettigheter til det kjennetegn du ønsket å bruke, er dyrt. Derfor er det lurt å foreta forundersøkelser. Undersøkelsene bør tilpasses ditt behov:

 • Hvor stor grad av sikkerhet har du behov for
 • Hvilket geografisk område er relevant
 • Hvilke bransjer er relevante

Ikke glem domenenavnene

Selv om din virksomhet allerede har en nettside, kan det også være lurt å sikre seg domenerettighetene til produktnavn og sekundære kjennetegn.

Et godt råd er å sikre relevante domenenavn samtidig som du registrerer dine varemerkerettigheter.

4. Vær tidlig ute

Varemerkerettigheter bygger på et strengt prioritetssystem (”første mann til mølla”). Det gjelder å være tidlig ute med registreringen.

Norske varemerkesøknader kan i visse tilfeller også gi registreringsprioritet i utlandet i opptil 6 måneder.

Internasjonal registrering av varmerke:

 • Utvidelse av din norske varemerkeregistrering til andre land via Madrid-protokollen
 • EU-varemerke

5. Oppfølgning av dine varemerkerettigheter

 

Rettigheter kan tapes ved manglende bruk

 • Manglende bruk kan ofte være et tema i varemerketvister
 • Sørg for å bruke alle dine varemerker
 • Ta vare på dokumentasjon for bruken, særlig i forhold til mindre brukte merker
 • Husk å oppdatere dine varemerkeregistreringer ved å betale ny registreringsavgift hvert 10. år 

Følg med på hva andre foretar seg

 • Følge med på hva dine konkurrenter foretar seg
 • Vurder å etablere en overvåkningsordning for dine varemerker

6. Om konflikt skulle oppstå 

Hjort bistår med forhandlinger og annen utenrettslig tvisteløsning.

Dersom forhandlinger ikke når frem, er Hjort også et av Norges ledende prosedyrefirmaer. Vi har erfaring med tvisteløsning bl. a. for:

 • Domstolene
 • Patentstyret
 • Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Næringslivets Konkurranseutvalg
 • Domeneklagenemnda