Kurs og seminarer

11. april 2019:

Hvordan forholde seg til utro tjenere før, under og etter ansettelse?

Tid 11. april 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
seminar 11april


I løpet av de to siste årene har 28 prosent av alle norske bedrifter avdekket en eller flere utro tjenere blant sine ansatte. Politiet, PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Næringslivets Sikkerhetsråd peker alle på behovet for økt bevissthet om sikkerhet i ansettelsesforhold. Utro tjenere kan gjøre seg skyldig i alt fra tyveri og underslag til korrupsjon og misbruk av forretningshemmeligheter. Ofte forbinder vi datasikkerhet med angrep fra eksterne aktører, men ansatte har ofte tilgang til sensitiv informasjon om virksomheten, deres kunder og leverandører.

Hjort inviterer til frokostseminar hvor vi ser nærmere på straffe- og arbeidsrettslige problemstillinger vedrørende utro tjenere. Vi gir praktiske råd til hvordan virksomheten kan sikre verdier og interesser gjennom bevisstgjøring, forebygging og sanksjoner i et ansettelsesforhold. Seminaret retter seg mot ledere, compliance- og HR-ansatte i både privat og offentlig sektor, men alle som er interessert i temaet ønskes velkommen!

                                                                                                                                                      

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill uten kostnad. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingssamtale» eller kontakt markedskoordinator Elise Vevang Rogstad.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.