Hvem kan få hjelp hos Hjort?

Hjorts advokater bistår forretningsklienter, offentlige og privatpersoner.

Våre forretningsklienter representerer mange ulike bransjer og næringer. Vi har regelmessig oppdrag for, og bidrar med løpende juridisk rådgivning til, mange av de største bedriftene i landet. Ca 55% av vårt firmas oppdrag utgjør bistand til næringslivet.

Av den øvrige omsetningen kommer ca. 10% fra organisasjoner og foreninger og ca. 10% fra offentlig sektor.

De resterende 25% kommer fra privatklienter. I motsetning til mange av de andre store forretningsadvokatfirmaer har Hjort et stort antall saker som gjelder privatpersoners forhold. I mange av disse sakene vil det offentlige dekke en del av klientens utgifter, og også slike benefiserte saker er en del av Hjorts saksfelt.