Hjorts historie

Firmaets røtter går tilbake til 1893, da Harald Nørregaard etablerte seg som overrettssakfører i Christiania. Harald Nørregaard var en advokat av usedvanlig format, med en lang rekke sentrale oppgaver og verv. Han var dessuten en stor kunstelsker og nær venn av Edvard Munch.

Hjort tidligere lokasjon Akersgt 20

I 1932 ble Johan Bernhard Hjort hans kompanjong, og etter seks års givende samarbeid døde Harald Nørregaard i 1938, 74 år gammel. I krigsårene, fra 1941-45, var kontoret stengt. Da virksomheten startet opp igjen, var det praktisk talt på bar bakke, men med etterkrigstidens rike tilfang på oppgaver utviklet den seg snart til en blomstrende advokatforretning. I 1950 begynte Johan Bernhard Hjorts sønn, Johan Hjort, i firmaet. Grunnlaget for dagens firma ble lagt på slutten av 1970-tallet og utvidet i 1980-årene. Vi har økt vår spesialisering innen forretningsjussen, og vår internasjonale orientering er blitt stadig sterkere.

Fra første verdenskrig til 1997 holdt vi til i Akersgaten 20, en bygning som er fredet på grunn av sin vakre, hånddekorerte fasade. Dette var samme bygård som advokat Nørregaard i sin tid startet opp i. Etter hvert vokste firmaet ut av Akersgaten 20 med den følge at vi ved årsskiftet 1996/97 flyttet til Akersgaten 2 - Christiania Torv. Etter litt over elleve år flyttet vi igjen høsten 2008 til tidsmessige kontorer i Akersgaten 51, et prisbelønt bygg der Aftenposten tidligere har holdt til.