HJORT-UKER - FROKOSTSEMINARER I AUGUST

Advokatene i Hjort inviterer til en serie av frokostseminarer i uke 34 og 35. Da vil vi ta opp ulike aktuelle tema for både offentlige og private virksomheter. Forelesere vil være advokater fra firmaets ulike bransje- og fagmiljøer.

543974822

21.08: FAST EIENDOM: Rekkefølgekrav – hvor går grensen for hva som kan kreves?

22.08: ARBEIDSLIV: Ny tjenestemannslov – hvordan påvirker ny «Lov om statens ansatte» din virksomhet og ditt ansettelsesforhold?

23.08: NY PERSONVERNLOV: – 10 ting du må ha kontroll på før mai 2018

24.08: ENTREPRISE: Compliance i bygg- og anleggskontrakter

24.08: ADVOKATETIKK. Merk tidspunkt - kl. 17.00 – 19.00.

29.08: PRIVATE GRANSKINGER: Hva virksomheten må ha oversikt over og ta stilling til

30.08: KOMMUNIKASJON, MEDIA OG TEKNOLOGI: Digitaliseringsprosesser og nye forretningsmodeller – muligheter og begrensninger

31.08: ENERGI: Omstrukturering i kraftbransjen – hvordan bør aktørene tilpasse seg, hvorfor og når?

 

Se vår side Hjortkurs og -seminarer for mer informasjon og påmelding til hvert enkelt seminar

Alle seminarene er gratis.