Hjort-partner skal revidere eierseksjonsloven

Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt et utvalg som skal revidere eierseksjonsloven. Hjort er stolte av at Hjort-partner Liv Zimmermann deltar i utvalget.

Liv_Zimmerman

14. juni satte kommunal- og regionalministeren ned et utvalg som skal oppdatere eierseksjonsloven. Loven regulerer eierforholdet til ca. 360 000 husstander og rundt 32 000 næringslokaler. - Loven er fra 1997 og det har skjedd mye på boligmarkedet i løpet av disse årene, sier Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. - Blant annet mangler loven en klar grense mellom vedlikeholdsansvaret til beboerne og sameiet, regler om erstatning ved skade på eiendommen og hva som er fellesareal.

Utvalget vil foreslå lovendringer for å unngå interne konflikter mellom sameierne. De vil bl.a. se på hvordan finansierings- og pantsettingsmarkedet fungerer, og om loven er god nok for de som skal ta stilling til søknader om seksjonering og mulige klager i slike saker.

Foruten Liv Zimmermann vil følgende personer utnevnt i utvalget:

  • sorenskriver Christian Fr Wyller, leder
  • seniorrådgiver Hugo Torgersen
  • advokat Bente Lauritzsen
  • rådgiver Cecilie Asak
  • fagansvarlig for kart og oppmåling Berit Danielsen
  • stipendiat Harald Benestad Anderssen

 

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juli 2014.

Se Kommunal- og regionaldepartementets sider for mer informasjon om utvalget samt utvalgets mandat.