Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal Eiendomsskatt særtema

Hjort Journal, særtema 2016 - Eiendomsskatt

24. august 2016

Eiendomsskatteverdien fastsettes 1. januar i takseringsåret og legges til grunn i hele takseringsperioden. Takseringsperioden er 10 år. Skjer det bygningsmessige endringer i takseringsperioden, skal det skje en retaksering i takstperioden. Formålet med denne artikkelen er å redegjøre for reglene samt peke på forhold som kan innebære at eiendomsskattevedtaket er ugyldig.

Forside Hjort Journal Eiendomsskatt særtema

Artikler i denne journalen