Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal #9 2015

Hjort Journal nr. 9, 2015 - Fornybar energi

10. desember 2015

Regjeringen har nå lagt fram forslag til Stortinget om å lovfeste krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet. Dette vil pålegge alle kraftselskaper med nettvirksomheten integrert i annen virksomhet å sette i gang med omorganisering. Et viktig spørsmål i den sammenheng er hvordan organisere og samarbeide om nettselskapenes beredskapsarbeid. Les også om forslag om eierskap til utenlandskabler, problemstillinger knyttet sakskostnader ved konsesjonssøknader, den nye standarden fra Energi Norge for KOLEMO, samt privat eierskap i ansvarlig selskap med konsesjonspliktige vannfallsrettigheter.

Forside Hjort Journal #9 2015

Artikler i denne journalen