Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 8 2015 - entreprise

Hjort Journal nr. 8, 2015 - Entreprise

1. desember 2015

I denne siste utgaven av Hjort Journal Entreprise kan du bl.a. lese om to nye lagmannsrettsdommer om beregning av «plunder og heft», om anbudssamarbeid, byggherrens rett til delovertakelse, og om hvem som har risikoen når kontraktarbeidet blir skadet.

Forside Hjort Journal nr. 8 2015 - entreprise

Artikler i denne journalen

Enklere, men strengere anskaffelsesregler for bruk av underleverandører