Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 7 2015 - Fast eiendom

Hjort Journal nr. 7, 2015 - Fast eiendom

4. november 2015

I denne utgaven av Hjort Journal har advokater fra vårt miljø innen fast eiendom blant annet skrevet om erstatningsansvar for ansvarlige foretak, refusjon ved opparbeidelse av vei i regulerte strøk samt siste nytt om Småhusplanen. God lesning!

Forside Hjort Journal nr. 7 2015 - Fast eiendom

Artikler i denne journalen

Refusjon: krav om private bidrag ved opparbeidelse av vei og legging av vann- og avløpsledninger i regulerte strøk