Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort journal nr. 6 2015

Hjort Journal nr. 6, 2015

13. oktober 2015

Hjort har mange ulike fag- og bransjemiljøer, som alle jevnlig publiserer en rekke artikler. I denne utgaven av Hjort Journal her har vi samlet et knippe av aktuelle saker fra flere rettsområder og bransjer. God lesning!

Forside Hjort journal nr. 6 2015

Artikler i denne journalen

KOFA: Offentlige innkjøpere kan ikke slutte seg til avtaler inngått av andre

Kan anskaffelsesreglene sette stopp for hjelp til flyktningene?