Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 4 2015 - fornybar energi vs.2

Hjort Journal nr. 4, 2015 - Fornybar energi

21. mai 2015

Denne utgaven av Hjort Journal Fornybar energi er viet hovedsaklig til de omstillinger norske kraft- og nettselskaper står overfor som en følge av de endringer Olje- og energidepartementet nylig har foreslått å innføre.

Forside Hjort Journal nr. 4 2015 - fornybar energi vs.2

Artikler i denne journalen

Ny Hjort Journal: Store endringer for nettselskapene