Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 4 2013 - Råd ved oppstart av virksomhet

Hjort Journal nr. 4, 2013 - Råd ved oppstart av virksomhet

27. mai 2013

Rådgivning mot næringslivet er en stadig økende del av Hjorts virksomhet. I Hjort Journal - Råd ved oppstart av virksomhet, berøres temaer som er relevante for alle som vurderer og/ eller befinner seg i oppstartsfasen av mindre selskaper; finansiering, selskapsform, eierstruktur, markedsføringstema og styreansvar.

Forside Hjort Journal nr. 4 2013 - Råd ved oppstart av virksomhet

Artikler i denne journalen