Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 3, 2016 - Entreprise

Hjort Journal nr. 3, 2016 - Entreprise

22. november 2016

I denne utgaven av Hjort Journal Entreprise kan du lese om hvilken betydning anskaffelsesreglene kan få dersom du er i forliksforhandlinger med det offentlige. Videre kan du lese om byggherrens krav på erstatning ved fratatt utbedringsrett, konsekvensene av at et tilbud leveres til feil sted, samt forslag til reduksjon av garantitiden for nybygg.

Forside Hjort Journal nr. 3, 2016 - Entreprise

Artikler i denne journalen

I forliksforhandlinger med det offentlige? Pass på anskaffelsesreglene!