Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside_Hjort_journal_3_Fornybar_energi_2014

Hjort Journal nr. 3, 2014 - Fornybar energi Spesial: Reiten-utvalgets anbefalinger

12. mai 2014

Dette nummeret av Hjort Journal - Fornybar energi er i sin helhet viet til Reiten-utvalgets konklusjoner og anbefalinger, og de følger arbeidet vil få for energibransjen.

Forside_Hjort_journal_3_Fornybar_energi_2014

Artikler i denne journalen

Overordnet ansvar til distribusjonssystemoperatør - DSO - hva innebærer det?

Store personalkonsekvenser av Reiten-utvalgets anbefalinger

Selskaps- og skatterettslige konsekvenser

Fra tre til to nettnivå - regionalnettet fjernes

Et bedre organisert strømnett