Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 2, 2017 - Fast eiendom

Hjort Journal nr. 2, 2017 - Fast eiendom

2. mars 2017

I denne Hjort Journal - Fast eiendom har vi samlet artikler fra vårt brede fagmiljø som vi håper kan være nyttige for både eiendomsutviklere, kommunale aktører og private eiendomsbesittere. - Du kan bl.a. lese om klagefrist på eiendomsskatt, om et mulig forbud mot opsjonsavtaler for landbruksarealer, betydning av tinglysning av eiendomstransaksjoner, risiko om grunnforhold ved eiendomsutvikling, leiekontrakter med offentlige aktører, rekkevidden av "as-is"-forbehold ved boligkjøp m.m. God lesning!

Forside Hjort Journal nr. 2, 2017 - Fast eiendom

Artikler i denne journalen

Nye effektiviseringsgrep i plan- og bygningsloven

Tinglysning - billig forsikring!

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett