Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside_Hjort_Journal_#2_2014_Fornybar_energi

Hjort Journal nr. 2, 2014 - Fornybar energi

21. mars 2014

Denne utgaven av Hjort Journal gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til utbygging - med artikler om entreprisekontrakter, elsertifikatordningen, en endring av jordloven som vil gjøre det enklere å skille ut den del av en eiendom som skal anvendes til vindkraftverk, og en endring i reindriftsloven som blant annet medfører andre regler for hvem som har innsigelsesrett ved søknad om konsesjon. Bransjen favner vidt og vi kommenterer i tillegg forslag til endringer i reglene for fakturering av salg av strøm, samt den sist utviklingen for vanndirektivet. Vi håper dette er relevant informasjon i deres hverdag - god lesning!

Forside_Hjort_Journal_#2_2014_Fornybar_energi

Artikler i denne journalen