Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 1 2017, Entreprise

Hjort Journal nr. 1, 2017 - Entreprise

30. januar 2017

I årets første utgave av Hjort Journal Entreprise kan du lese om endringer i garantireglene etter bustadoppføringslova som trådte i kraft 1. januar 2017 samt nytt europeisk egenerklæringsskjema som ble tatt i bruk 1. januar 2017. Du kan også lese om prisfastsettelse i forbrukerentrepriser og om kjøpers rett til å bytte mangelsgrunnlag etter tilbakehold av kjøpesummen.

Forside Hjort Journal nr. 1 2017, Entreprise

Artikler i denne journalen

Nytt europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) i bruk fra 1. januar 2017