Hjort har bistått Gassnova SF med etableringen av nye selskap for eierskap og drift av Teknologisenteret på Mongstad

Den 18. august 2017 overtok det nyetablerte selskapet Technology Centre Mongstad DA (TCM DA) driften av testanlegget for CO2 fangst på Mongstad, utenfor Bergen. Hjort har bistått Gassnova SF i prosessen.

Gassnova og TCM

Den 18. august 2017 overtok det nyetablerte selskapet Technology Centre Mongstad DA (TCM DA) driften av testanlegget for CO2 fangst på Mongstad, utenfor Bergen. TCM DA er eid av den norske stat (77,5 %), Statoil ASA (7,5 %), A/S Norske Shell (7,5 %) og Total E&P Norge (7,5%), og overtar driften av testanlegget etter selskapet CO2 Technology Centre Mongstad DA som har drevet testanleggene i de siste 5 årene frem til 17. august i år. Teknologisenteret på Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier, og driften er nå sikret for ytterligere tre år frem til august 2020.

Hjort har de siste 18 månedene bistått Gassnova SF, som opptrer på vegne av den norske stat, med utarbeidelsen av alle avtaler nødvendige for fortsatt drift av testanlegget, herunder forhandlinger med de tre industrielle partnere og etablering av både driftsselskapet TCM DA og et eierselskap eid av Gassnova SF.