Kurs og seminarer

5. desember 2017:

Hjort fagdag høst 2017: Straff og straffeprosess

#Straffesaker - foretak og næringsliv #Straffesaker - privatpersoner
Tid 5. desember 2017 kl. 17:00-20:00
Sted Advokatfirmaet Hjorts lokaler i Akersgt. 51, 7. etg.
Påmeldingsfrist 26. november 2017 kl. 12:00

Hjort inviterer til eksamensforberedende fagdag for 4. avdeling i Straff og Straffeprosess

Old police car

Velkommen til en eksamensrelevant forelesning med fokus på både materielle spørsmål og oppgaveteknikk. Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltagerne på forhånd.

Forelesere er Svein Holden, Sara Angell Hambro og Trond Buberg.

Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen er nå utløpt.