Kurs og seminarer

28. november 2017:

Hjort fagdag høst 2017: Sivilprosess og prosedyre

#Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv #Sivil tvisteløsning - privatpersoner
Tid 28. november 2017 kl. 17:00-20:00
Sted Hjorts lokaler i Akersgt. 51, 0180 Oslo
Påmeldingsfrist 21. november 2017 kl. 18:00

Hjort inviterer til eksamensforberedende fagdag i Sivilprosess og prosedyre.

tingrett collage

Velkommen til en eksamensrelevant forelesning med fokus på både materielle spørsmål og oppgaveteknikk. Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne på forhånd.

Forelesere vil være Alex Borch og Trygve Gudmund Harlem Losnedahl.

Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen er nå utløpt.