Hjort-advokat ny nestleder i Forbrukertvistutvalget

Advokat Janicke Wiggen er oppnevnt som ny nestleder i Forbrukertvistutvalget (FTU). Cathrine Møller Faaberg - også advokat i Hjort, vil vikariere for Wiggen som i periodens første år vil være i svangerskapspermisjon.

Janicke_Wiggen

Forbrukertvistutvalget FTU) er et statlig forvaltningsorgan hvis oppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende. FTU behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

Vedtak fra FTU er bindende på lik linje med en dom fra domstolene, dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen fire uker etter forkynnelse. Vedtak som ikke overprøves utgjør grunnlag for tvangsfullbyrdelse, dersom oppfyllelse ikke skjer frivillig.

Cathrine_Møller_FaabergCathrine_Møller_FaabergWiggen er oppnevnt som nestleder i perioden fra og med 25. januar 2013 til og med 24. januar 2017. Hun er for tiden i barslepermisjon, og Hjort-advokat
Cathrine Møller Faaberg vikarierer for henne i FTU i 2013.

 

 

 

 

Les mer om FTU og utnevnelsen på følgende linker.

 http://www.forbrukertvistutvalget.no/xp/pub/hoved/forside/489332

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/offstatsraad/2013/offisielt-fra-statsradet-25-januar-2013.html?id=712629